Despre noi

Comuna Meteş se află în partea central-vestică a judeţului Alba, la circa 17 km nord-vest de Alba Iulia si este situată pe Valea Ampoiului într-un bazinet depresionar pe malul drept, cu extinderi în amonte până la pârâul Valea Satului şi în aval până la Pârâul Valea. Bobului, precum şi pe malul stâng al Ampoiului de-a lungul D.N.74. Intravilanul localităţii are o suprafaţă de 122,4 ha şi cuprinde într-un singur trup toate gospodăriile localităţii, în extravilan rămânând un număr de trei gospodării. Intravilanul este traversat de calea ferată Alba -Iulia -Zlatna şi de râul Ampoi, ocupând o parte din lunca inundabilă a acestuia. Vatra veche a localităţii se întinde pe ambele maluri ale Ampoiului pe traseele malului drept şi pe văile afluente iar intravilanul pe malul stâng ,pe terenurile adiacente D.N. 74, pe o lungime de circa 700m. matematic,se găseşte la intersecţia paralelei de 46°06′ lat. N cu meridianul de 23° 29′ long. E.
Satul Ampoiţa este aşezat la poalele Munţilor Trascău, intr-o zona depresionară, de-a lungul văii Ampoiţei, afluent al râului Ampoi.
 
Scoala Gimnazială Metes este situată pe strada Principală nr.51 şi oferă instruire copiilor între 3-15 ani din localitate şi satul Văleni şi prin şcolile arondate de la Presaca-Ampoiului, Tăuţi şi Ampoiţa.
 
Dezvoltarea unui mediu educativ în parteneriat cu comunitatea bazată pe dezvoltarea componentelor de comunicare, în care copiii şi tinerii să beneficieze de şansa propriei formări, fie integrându-se într-o treaptă superioară de învăţământ, fie ca parte adaptabilă şi activă într-o societate dinamică şi interacțiunea şcolii cu mediul social, cultural, ecologic şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
 
Suntem singura speranţă şi şansă a copiilor proveniți dintr-un mediu social cu care viața nu a fost generoasă încercând să le asigurăm accesul la mijloacele de informare si educare.
 
Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine informația, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăți democratice.Schimbarea constă în mutarea accentului de prestator (şcoală şi profesori) pe client (elevul şi comunitatea) şi tocmai de aceea ne propunem să oferim fiecărui educat şansa de a reuşi în viitor prin realizarea programului „școala după școală”, program prin care elevii, sub supravegherea cadrelor didactice vor desfășura activități cultural – educative și își vor efectua temele, după terminarea orelor de curs.
 
Baza materială a școlii asigura desfășurarea unui învățământ de calitate, chiar dacă, din cauza numărului mic de elevi, unele clase funcționează în regim de predare simultană.
 
 

Portretul actual al școlii
Portretul actual al școlii