PLAN MANAGERIAL 2017-2018
Plan managerial comisia Metodica a invatatorilor

Plan managerial al comisiei Profesorilor diriginti

PLAN MANAGERIAL 2016-2017
Plan managerial anual al comisiei metodice a invatatorilor
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALӐ 2012-2016
Plan de dezvoltare instituţională
PLAN MANAGERIAL 2014-2015
Plan de dezvoltare managerial
PLAN MANAGERIAL AL COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 2014-2015
Plan managerial al Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 2014-2015
Plan operational 2014 - 2015

Plan operational 2013 - 2014

Plan operational 2012 - 2013